Velkommen
St. Torøje, en non profit fond
Billeder1
Billeder10
Billeder3
BillederUde4
Billeder9
Billeder7
Billeder8
BillederUde8
BillederBygning4
BillederBygning2
Billeder4
BillederUde2
BillederBygning3
Billeder14
BillederBygning1
BillederUde3
BillederUde5
BillederUde1
BillederUde7
BillederBokse

Velkommen


Opholdsstedet Store Torøje ligger i nogle unikke omgivelser på Sydsjælland, midt mellem Faxe og St. Heddinge.


Opholdsstedet Store Torøje har eksisteret siden 2001, og drives af en non-profit fond, hvis formål det er at drive et

socialpædagogisk opholdssted for børn og unge.


Vi modtager børn/unge der på indskrivningstidspunktet er mellem 7 og 14 år. Man kan være indskrevet på

St. Torøje indtil man fylder 22 år.


Opholdsstedet er blandt andet for omsorgssvigtede børn/unge med adfærds -og tilknytningsforstyrrelser.


På opholdsstedet Store Torøje arbejder vi specifikt og målrettet med det enkelte barn ud fra en struktureret hverdag.

Vi har fokus på nærvær og relationer i et anerkendende pædagogisk miljø med barnet i centrum.

Store Torøje, opholdssted for børn og unge
St. Torøje, Store Toroje, Opholdssted

© 2019 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 5671 0903