Under Menu

 

 

Omgivelser

 

Hverdagen

 

Fritid

 

Ferier/Ture

 

Traditioner

 

 

Kontakt:

 

Opholdsstedet Store Troøje

Amagervej 3, 4640 Fakse

Tlf: 2555 0903 / 2348 0943

 

Velkommen

 

 

Opholdsstedet Store Torøje har eksisteret siden 2001, og de fleste af medarbejderne

har været ansat i en længere årrække.

 

Vi har børn/unge i alderen 7-23 år af begge køn.

 

På indskrivnings tidspunktet skal man være mellem 7 og 14 år.

 

Opholdsstedet er for omsorgssvigtede børn/unge med adfærds - og tilknytningsforstyrrelser.

 

Betydningen af at se det enkelte menneske som unikt og helhedsorienteret.

 

Omsorg på både det psykiske og fysiske plan, individualitet og fællesskab, ro og aktivitet,

alvor og sjov, grænser og rammer.

 

Vi tror på at modsætninger giver balance og udvikling, og vi har en profil der

hedder natur, sport, dyrehold og rejser/ture.

© 2015 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 2555 0903