Personalet

 

 

Vores personale består af leder, pædagoger, pædagogmedhjælpere, vikarer og 1 deltids regnskabsmedarbejder.

 

Ud over gruppens faglige viden og praktiske erfaring fra opholdsstedsmiljøet, lægger vi vægt på forskellighed i personalet, samt livserfaring og menneskelige kvalifikationer.

 

Samarbejdet, kommunikationen og dynamikken i personalegruppen er af afgørende betydning for at arbejdet lykkes. Derfor udvikler og vedligeholder vi gruppens faglighed gennem supervision og kurser.

 

Personalet og den enkelte medarbejder skal altid have et overblik i de enkelte sager, således at de kan medvirke til at omsætte den pædagogiske dagsorden i praksis. Statusrapporter udvikles i et samarbejde mellem medarbejdere og ledelse på opholdsstedet.

 

Personalet modtager supervision af ekstern psykolog. Kurser planlægges ud fra behov i personalegruppen, og ud fra opholdsstedets visioner om viden i personalegruppen.

Helle

Leder / PAS konsulent:

Helle Christensen

Helle

Pædagogisk assistent:

Sisse Amundsen

Helle

Pædagog

Dorte Andersen

Helle

Pædagog / PAS konsulent:

Bo Kristerson

Helle

Vikar/Medhjælper

Bo Schäffer

Bogholder

Linda Qvistgaard

Pædagog:

Lars Kleinert

Pædagog medhjælper:

Bethina Vang

Vikar/Pædagog medhjælper

Ulla Weibull

Vikar/Pædagog medhjælper

Sofie Bonde Johansen

Martin Jespersen

Kontakt:

 

Opholdsstedet Store Torøje

Amagervej 3, 4640 Fakse

Tlf: 2555 0903 / 2348 0943

© 2015 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 2555 0903