Hvem er vi

Hvem er vi


Opholdsstedet Store Torøje er en non-profit social fond.

Personale


Vores personale består af leder, pædagoger, pædagogmedhjælpere, vikarer og 1 deltids regnskabsmedarbejder.


Ud over gruppens faglige viden og praktiske erfaring fra opholdsstedsmiljøet, lægger vi vægt på forskellighed i

personalet, samt livserfaring og menneskelige kvalifikationer.


Samarbejdet, kommunikationen og dynamikken i personalegruppen er af afgørende betydning for at arbejdet lykkes.

Derfor udvikler og vedligeholder vi gruppens faglighed gennem supervision og kurser.


Personalet og den enkelte medarbejder skal altid have et overblik i de enkelte sager, så ledes at de kan medvirke til

at omsætte den pædagogiske dagsorden i praksis. Statusrapporter skrives i et samarbejde mellem medarbejdere og

ledelse på opholdsstedet.


Personalet modtager supervision af ekstern psykolog. Kurser planlægges ud fra behov i personalegruppen, og ud fra opholdsstedets visioner om viden i personalegruppen.

Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der afholdes bestyrelsesmøder 3-4 gange årligt.

Leder af opholdsstedet deltager i bestyrelsesmøderne.  • Marianne Grim – Formand
  • Gitte Madsen – næstformand
  • Gunnar Olsen – bestyrelsesmedlem
  • Erling Sørensen – bestyrelsesmedlem
  • Jørn Balsen - bestyrelsesmedlem

© 2019 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 5671 0903