Indholdet

Hverdagen


På opholdsstedet Store Torøje har vi en tydelig struktureret og planlagt hverdag. Det er vigtigt at alle børn/unge er forberedt på

indholdet af deres dag. Det betyder meget at de er klar over hvem der kommer på arbejde, hvem af personalet der skal sove

der om natten, og hvad deres program er for dagen.


Vi tilstræber at programmet for de enkelte ugedage er ens, det gør det overskueligt for børnene/unge, at når det er mandag så

kender de programmet.


  • Dagen starter med morgenvækning - tidspunktet er afhængigt af hvornår hver enkelt barn møder i skole.
  • Efter morgenmad , så ordner man sit værelse og pakker sin skoletaske.
  • Det er ligeledes forskelligt hvad tid børnene/unge kommer hjem fra skole, men som regel mellem 14,30 og 15,30.
  • Her starter eftermiddagens program. Programmet er ens hver mandag, tirsdag osv.
  • Det kan være fritidsaktiviteter, fælles arrangementer ud af huset, værelsesrengøring osv.
  • Vi spiser fælles aftensmad hver dag kl. 18. Efter maden er der tid til hygge og leg. Aften bad og putning begynder fra kl. 19,00.
  • Der er ro i huset kl. 21,30 hvor de ældste skal være på eget værelse.

Fritid


Fritiden bruges både individuelt og i fællesskabet. Der er mulighed for at deltage i det lokale foreningsliv - ridning, fodbold,

badminton, spejder osv. Det er alt efter interesse og muligheder.


Vi prioriterer legeaftaler. Det kan være med klassekammerater eller børn fra andre opholdssteder/plejefamilier. Vi opfordrer

vores børn til at danne relationer uden for børnegruppen på opholdsstedet.


Vi samarbejder med andre opholdssteder omkring fritidsaktiviteter, da ikke alle vores børn kan klar sig i de lokale foreninger.

Her mødes vi f.eks. i skaterhallen, til fastelavns arrangement osv. På den måde har alle mulighed for at danne venskaber med

jævnaldrende, og ligeledes træne sociale færdigheder.


Vi vægter højt at alle børn/unge har en fritidsaktivitet de går op i.

Ferier/ture


Det er fast i vores program at, vi hver anden lørdag tager på tur ud af huset. Det er ture med sport, natur eller kultur som overskrift.


Vi tager hvert år på vinterferie en uge i januar/februar måned, som regel til Sverige. Vinterferien kan variere mellem 5-7 dage, og

foregå på et skisportssted eller i lejet sommerhus.


I sommerferien planlægger vi enten en længere tur (7-10 dage) til udlandet eller flere mindre ture (2-5 dage) i Danmark, Sverige

eller Tyskland.


I sommerferien planlægger vi ligeledes 1 dagsture f.eks. Knuthenborg park, Zoologisk have osv. Vi har efter børnenes ønske

årskort til Bonbon land.

Traditioner


Opholdsstedet holder fødselsdag for børnene/de unge. De har medbestemmelse om hvad der skal ske i løbet af dagen/aftenen,

samt hvad de ønsker at spise, hvilken kage osv.


Hvis børnene ønsker at holde fødselsdag for deres klasse kan det f.eks. afholdes i legeland, svømmehal, pool party i huset osv.


I julen bager/julehygger vi med børnene/de unge. Vi holder juleaften på opholdsstedet inden juleferien starter, hvor vi spiser

traditionel julemad, danser om juletræet og får julegaver. Hvis der er børn/unge på opholdsstedet selve juleaften holder vi juleaften

for de blivende børn/unge, med mindre de ønsker det anderledes.


I påsken pynter vi op, puster æg og triller æg osv. Til Sankt Hans kører vi ud og ser bål i nærområdet.


Vi inviterer til forældre arrangement 2 gange om året. Til jul hvor vi klippe/klistre og spiser æbleskiver. Og til sommerfest hvor vi

leger i haven, spiser kage og slutter af med fælles aftensmad.


Vi går op i traditioner fordi vi mener det er vigtigt at få de oplevelser med fra sin barndom. Og give mulighed for grobund til at de

senere i livet kan bruge de traditioner de er blevet introduceret til, eller danne deres egne traditioner.

© 2019 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 5671 0903