Skoletilbud

Visitation til skoletilbud


Visitation til skoletilbud foregår på den måde at anbringende kommune retter henvendelse til PPR i Faxe kommune.

Det gøres straks, at der er indgået aftale om anbringelse på opholdsstedet.


Det er PPR Faxe kommune der afgør

hvilket skoletilbud der er det rette for

det pågældende barn.


Vi samarbejder med de skoler PPR

Faxe kommune henviser børnene til.

© 2019 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 5671 0903