Værdigrundlag

 

 

Værdigrundlag for Opholdsstedet Store Torøje.

 

På Opholdsstedet Store Torøje arbejder vi specifikt og målrettet med det enkelte barn,

med fokus på nærvær og relationer i et anerkendende pædagogisk miljø med barnet i centrum.

 

På Store Torøje møder børnene voksne, der gennem nærvær og omsorg skaber trygge og overskuelige rammer.

 

Det er vores grundtanke, at mennesker skabes og udvikles i sociale relationer. Vores pædagogiske tilgang bygger på anerkendelse og en positiv relation. Med udgangspunkt

det enkelte barn og den enkeltes ressourcer skaber vi motivation til og rum for at barnet

alene og i fællesskab med andre, kan øve sig på og udvikle sig til at kunne tage ansvar

for og få indflydelse på eget liv.

 

Vi tilstræber et miljø, der er præget af god kommunikation, hvor alle oplever at blive hørt, komme til orde og føle sig trygge.

St. Torøje

 

 

Basisoplysninger

 

Målgruppe

 

Målsætning

 

Metode

 

Vedtægtet

 

Bestyrelse

 

 

Kontakt:

 

Opholdsstedet Store Torøje

Amagervej 3, 4640 Fakse

Tlf: 2555 0903 / 2348 0943

© 2015 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 2555 0903