Til forældre & pårørende

Forældre og børn


Opholdsstedet St. Torøje er et opholdssted for børn/unge i alderen 7-18/22 år, der af den ene eller anden årsag,

ikke kan bo hjemme i en periode af deres liv.


Vi ved godt, det kan være svært at forholde sig til som forældre og børn og derfor vil vi på St. Torøje gøre vores til,

at i som forældre og ikke mindst barnet får den bedste start her hos os. Det kan vi ikke gøre uden jer som forældre,

så her på disse sider finder i flere oplysninger om hvordan det er, at være forældre til et barn her på St. Torøje og

hvordan vi i samarbejdet med hinanden og får skabt det bedste grundlag for jeres barn.Forældresamarbejde


I som forældre er en vigtig del af jeres barns liv, og vi på St. Torøje vægter dette samarbejde højt. I er dem der kender

jeres barn bedst, i er dem der kan fortælle de gode historier og ikke mindst de historier der er mindre sjove at snakke om,

men også har en betydning for jeres barn. 

I vil som forældre have mulighed for, at have ugentlig kontakt til jeres barns primærekontaktperson, så i på den måde kan

følge med i jeres barns liv og generelle trivsel. Det vil også være barnets primærekontaktperson /leder, der vil være til rådighed

hvis i som forældre har brug for at få uddybet, er utilfredse med en mulig problematik eller bare er nysgerrige på jeres barn. 

Hvis der er mulighed for jeres barn kommer hjem på vore faste hjemmerejse weekender, er vi på St. Torøje til rådighed under

disse, såfremt der skønnes behov for dette. 

I vil to gange om året blive inviteret til statusmøde, hvor sagsbehandler, eventuelt jeres barns skole, vi fra St. Torøje vildeltage.

Her vil vi for eksempel snakke om hvordan vi ser jeres barns udvikling i dagligdagen, socialt, og adfærdsmæssigt. At flytte ind på St. Torøje


Når jeres barn skal flytte ind på St. Torøje, har i som ofte været og se stedet 1-2 gange. 

Indflytningen vil foregå om formiddagen, hvor de øvrige unge vil være i skole. 

I vil have mulighed for at tage barnets personlige ejendele med såsom tøj, bamser, legetøj, dyne, anlæg mm. Som udgangspunkt

er barnets værelse bl.a. indrettet med reoler, tv, seng og lidt hygge ting. I vil have mulighed for sammen med barnet at indrette

værelset, hvis dette ønskes. 

Der vil være tid til lidt hygge med kaffe/saftevand og kage, hvor i som forældre/barn har mulighed for at stille spørgsmål. 

Vi vil inden de øvrige unge kommer hjem tager afsked, da et farvel/ gensyn kan være svært. Barnet kan have brug for alene tid efter

afskeden, hvilket der vil være mulighed for. Når barnet har sundet sig, og er klar på at sige hej til de øvrige unge, vil der være en ung

som er udpeget til at introducere jeres barn for huset. Barnet vil ofte føle en form for nysgerrighed på de øvrige børn og huset i sig selv.

De andre unge vil fylde jeres barn med gode informationer om hvordan St. Torøje fungerer, hvad vi laver mm. Alle disse informationer

gør, at jeres barn bliver fyldt op og som ofte vil medføre en træthed til sengetid. Det er meget forskelligt fra barn til barn, hvor meget

de vil ringe hjem den første periode, og vi vil i samarbejde med barnet finde den løsning der passer bedst til den enkelte.

Hverdagen


På opholdsstedet Store Torøje har vi en tydelig struktureret og planlagt hverdag. Det er vigtigt at alle børn/unge er forberedt på

indholdet af deres dag. Det betyder meget at de er klar over hvem der kommer på arbejde, hvem af personalet der skal sove

der om natten, og hvad deres program er for dagen.


Vi tilstræber at programmet for de enkelte ugedage er ens, det gør det overskueligt for børnene/unge, at når det er mandag så

kender de programmet.


Dagen starter med morgenvækning - tidspunktet er afhængigt af hvornår hver enkelt barn møder i skole.


Efter morgenmad , så ordner man sit værelse og pakker sin skoletaske.


Det er ligeledes forskelligt hvad tid børnene/unge kommer hjem fra skole, men som regel mellem 14,30 og 15,30.


Her starter eftermiddagens program. Programmet er ens hver mandag, tirsdag osv.


Det kan være fritidsaktiviteter, fælles arrangementer ud af huset, værelsesrengøring osv.


Vi spiser fælles aftensmad hver dag kl. 18. Efter maden er der tid til hygge og leg. Aften bad og putning begynder fra kl. 19,00.


Der er ro i huset kl. 21,30 hvor de ældste skal være på eget værelse.

Fritid


Fritiden bruges både individuelt og i fællesskabet. Der er mulighed for at deltage i det lokale foreningsliv - ridning, fodbold,

badminton, spejder osv. Det er alt efter interesse og muligheder.


Vi prioriterer legeaftaler. Det kan være med klassekammerater eller børn fra andre opholdssteder/plejefamilier. Vi opfordrer

vores børn til at danne relationer uden for børnegruppen på opholdsstedet.


Vi samarbejder med andre opholdssteder omkring fritidsaktiviteter, da ikke alle vores børn kan klar sig i de lokale foreninger.

Her mødes vi f.eks. i skaterhallen, til fastelavns arrangement osv. På den måde har alle mulighed for at danne venskaber

med jævnaldrende, og ligeledes træne sociale færdigheder.


Vi vægter højt at alle børn/unge har en fritidsaktivitet de går op i.

Ferier/ture


Det er fast i vores program at, vi hver anden lørdag tager på tur ud af huset. Det er ture med sport, natur eller kultur som overskrift.


Vi tager hvert år på vinterferie en uge i januar/februar måned, som regel til Sverige. Vinterferien kan variere mellem 5-7 dage,

og foregå på et skisportssted eller i lejet sommerhus.


I sommerferien planlægger vi enten en længere tur (7-10 dage) til udlandet eller flere mindre ture (2-5 dage) i Danmark, Sverige

eller Tyskland.


I sommerferien planlægger vi ligeledes 1 dagsture f.eks. Knuthenborg park, Zoologisk have osv. Vi har efter børnenes ønske

årskort til Bonbon land.

Traditioner


Opholdsstedet holder fødselsdag for børnene/de unge. De har medbestemmelse om hvad der skal ske i løbet af dagen/aftenen,

samt hvad de ønsker at spise, hvilken kage osv.


Hvis børnene ønsker at holde fødselsdag for deres klasse kan det f.eks. afholdes i legeland, svømmehal, pool party i huset osv.


I julen bager/julehygger vi med børnene/de unge. Vi holder juleaften på opholdsstedet inden juleferien starter, hvor vi spiser traditionel

julemad, danser om juletræet og får julegaver. Hvis der er børn/unge på opholdsstedet selve juleaften holder vi juleaften for de blivende

børn/unge, med mindre de ønsker det anderledes.


I påsken pynter vi op, puster æg og triller æg osv. Til Sankt Hans kører vi ud og ser bål i nærområdet.


Vi inviterer til forældre arrangement 2 gange om året. Til jul hvor vi klippe/klistre og spiser æbleskiver. Og til sommerfest hvor vi leger i

haven, spiser kage og slutter af med fælles aftensmad.


Vi går op i traditioner fordi vi mener det er vigtigt at få de oplevelser med fra sin barndom. Og give mulighed for grobund til at de senere

i livet kan bruge de traditioner de er blevet introduceret til, eller danne deres egne traditioner.

© 2019 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 5671 0903