Til sagsbehandleren

Hvem er vi


Opholdsstedet Store Torøje er en non-profit social fond.

Målgruppe


Vores tilbud henvender sig til børn og unge i alderen 7-18 år med adfærds -og tilknytningsforstyrrelser. Børn og unge der er præget

af ringe, utrygge eller skiftende voksenkontakt i et svagt familienetværk. Omsorgssvigtede børn og unge som mangler tillid til omgivelserne.


Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt, ind ad reagerende adfærd

og adfærds - og tilknytningsforstyrrede.


Vi indskriver i børn aldersgruppen 7-14 år. Der er mulighed for at blive på opholdsstedet efter det 18 år og frem til det 22 år, hvis det

giver mening for den enkelte og opholdsstedet. Det kan eksempelvis være i forbindelse med skolegang og uddannelse.


Antal pladser: 9 - vi har mulighed for at modtage børn/unge med kort varsel.

Visitation & indskrivning


Når et barn visiteres til Store Torøje vurderer ledelsen barnets akter og tager stilling om barnet er indenfor målgruppen, og om

barnet passer ind i den øvrige børnegruppe.


Sammen med sagsbehandler tager ledelsen stilling til indskrivningsforløbet.


Inden indflytning skal barnets skoleplacering være på plads. Der skal være udfærdiget en handleplan fra kommunen, som

angiver formålet med anbringelsen, den forventede varighed på anbringelsen og andre væsentlige forhold som samvær og lign.


Det er os magtpåliggende at få en positiv opstart med barn, familie og anbringende kommune.

Samarbejdet


Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandlere omkring de børn der er indskrevet på opholdsstedet.


Vi har kontakt efter behov både telefonisk og pr. mail.


To gange om året afholdes opfølgningsmøder. Rammerne for møderne aftales med hver enkelt sagsbehandler.

Der er mulighed for at afholde møde på opholdsstedet, og vi møder også gerne op på forvaltningen.


Dato for næste opfølgningsmøde planlægges så vidt det er muligt på møderne.


Forud for opfølgningsmøderne udarbejder vi statusrapport for hvert enkelt barn.


Vi sørger vi at have overblik i sagerne, og holde sagsbehandler orienteret hvis det er relevant mellem møderne.


Vi samarbejder med andre relevante aktører i børnenes/de unges liv f.eks. forældre, skole og andre interessenter

der har betydning for det pædagogiske arbejde og børnenes/de unges sundhed.

Billeder1
BillederUde4
Billeder7
Billeder8
BillederUde3
BillederUde5
BillederUde1
BillederUde7
Billeder11

© 2019 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 5671 0903